14.09.2022r


DOTACJE 2022 r

 

PGE 

 

Umowa –Decyzja nr 28/I/XII/2021

Tytuł zadania: Aktywność drogą do zdrowia”

Zakres: Integracja: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 01.01.2022 -31.12.2022 rok

Kwota dotacji: 8000,00zł

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

 

Umowa nr 4/PZ/2022 z dnia 11.04.2022

Tytuł zadania: Ochrona i promocja zdrowia:

Wspieranie realizacji działań , programów edukacyjnych oraz programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia  sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu pn. Amazonki - zdrowa i mocna psychika.

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 11.04.2022r. - 31.10.2022r.

Kwota: 14 800,00zl

 

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa:  149/PS/2022 z dn. 12.07.2022r

Tytuł zadania: Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia -Bądź sprawna – ćwicz umysł i ciało

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: od15.07.2022 do15.12.2022

Kwota: 8000,00zł

 

 

URZĄD MIASTA

 

Umowa nr W/U-WB/585/EKS/217/UM/829/2022 z dn. 21.04.2022

Tytuł zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym między innymi nowotworom "

Zakres: Marsz Życia i Nadziei

             -happening prozdrowotny

             - wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych

Termin realizacji: od 2022-06-01 do 2022-09-30

Kwota: 17000,00zł

 

 

MOPR

 

Umowa nr MOPR- D.O.7102.1.2022 z dnia 31.03.2022

Tytuł zadania: Rehabilitacja i wypoczynek nad morzem

Zakres: rehabilitacja i integracja

Termin realizacji: od 2022-04-01 do 2022-10-31

Kwota: 22 500,00zł

 

 

Urząd  Wojewódzki

 

Umowa Nr 10/2022 z dnia 28.04.2022r

Tytuł zadania: Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi pn. Dąż do sprawności

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: od1.05. 2022 do-31.12.2022

Kwota dotacji: 8000,00zł