14.03.2022r

Ogłoszenie

 

Informujemy, że w dniu 01.04.2022r o godzinie 13.00 odbędzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy ŚCO w Kielcach.

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji ŚCO przy ul. Artwińskiego 3C.

Porządek Zebrania:

1.   Przedstawienie Sprawozdań za ubiegły rok -Merytorycznego, Finansowego, Komisji Rewizyjnej

2.   Zmiany w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym

3.    Wybór nowego Zarządu

Prosimy koleżanki o udział w Zebraniu.

 

 

Kielce, 14.03.2022r                                             

                                                                                                                                                                                                       Prezes                                                                                 Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

                                                                                                                                                                                                Alicja Korczak