22.11.2021

Ogłoszenie

 

Spotkanie integracyjne członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki odbędzie się 15.12.2021r o godzinie o 12.00.

W programie podsumowanie roku 2021.

Planujemy przerwę świąteczną od dnia 17.12.2021r do 09..01.2021r włącznie.

Proponujemy poczęstunek we własnym zakresie

 

Zarząd