06.08.2021r

Uroczysty Dzień Ochotniczki

 

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 6 sierpnia 2021r odbyło się spotkanie z okazji „Uroczystego Dnia Ochotniczki” corocznie organizowanym przy okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariatu, który przypada na dzień 5 grudnia. Niestety, pandemia i związane z tym zagrożenia i ograniczenia spowodowały, że w ubiegłym roku obchody nie doszły do skutku. W tym roku mając na uwadze zagrożenie wystąpienia 4 fali COVID zdecydowałyśmy o wcześniejszym (letnim) terminie i udało się nam spotkać i świętować w szerszym gronie.  Uczestniczyło w nim 60 niepełnosprawnych osób Amazonek – członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” oraz zaproszeni goście: wspierający nas panie psycholog, a także panie z firmy POFAM prowadzące sklep artykułami dla Amazonek.

Spotkanie prowadziła liderka Ochotniczek Adela Chojnacka.

Uroczystość rozpoczęto hymnem  Amazonek, to bardzo wzruszająca chwila. Po powitaniu zwykle przy takiej okazji liderka Ochotniczek przedstawiała sprawozdanie roczne z działalności Ochotniczek. W tym roku, a właściwie od marca 2020roku Ochotniczki nie mogą odwiedzać chorych kobiet na oddziale chirurgii ŚCO, jednak ani Świętokrzyski Klub „Amazonki” ani Ochotniczki nie przestały działać. Spełniają swoją rolę udzielając wsparcia potrzebującym telefonicznie pełniąc dyżury w Klubie, przy okazji wizyt u lekarzy w szpitalu czy też korzystając z rehabilitacji w ŚCO. Również wspierają chore w kontaktach prywatnych.

W porozumieniu z kierownikiem oddziału chirurgii ŚCO utrzymujemy stały kontakt z oddziałem. Dyżurne Ochotniczki przygotowują pakiety informacyjne, które przekazujemy dla pacjentek.

Staramy się prowadzić naszą działalność na miarę obecnych możliwości wspierając kobiety dotknięte rakiem piersi.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Amazonce – Ochotniczce Beacie Kolomskiej Rubinowego Łuku Amazonki – odznaczenia przyznawanego przez Federację Klubów Amazonek. Odznaczenie wręczyła kol. Czesława Czapla-Witek członkini Konwentu Seniorów Federacji.

Wręczone został też upominki dla Ochotniczek.

 

W części artystycznej wieczoru wystąpiły nasze koleżanki-poetki przedstawiając wiersze wybrane z wydanego przez Klub w ubiegłym roku tomiku pt. „Brać udział, trwać, znaczyć”.

Panie z firmy POFAM zapoznały uczestniczki z nowościami w protezach i bieliźnie dla Amazonek.

Spotkanie przy poczęstunku minęło w miłej atmosferze.