24.06.2021

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO     ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU "AMAZONKI" PRZY ŚCO W KIELCACH                

z DNIA 24.06.2021r               

 

 

Ze względu na trwający stan epidemiologiczny i związane z tym trudności Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w dniu 24.06.2021r w formie elektronicznej i telefonicznej.

Od dnia 10.06.2021r zgodnie ze Statutem na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń w Klubie zostało zamieszczone Sprawozdanie Merytoryczne, Plan Pracy na drugie półrocze 2021r i informacje dotyczące formy głosowania. Uwagi i wnioski dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego można było zgłaszać do dnia 21.06.2021r.

Protokólanci zebrania: Elżbieta Goraj, Adela Chojnacka

W zebraniu wzięło udział 52 członków.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej podjęto Uchwały dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Sprawozdanie finansowe do wglądu w siedzibie Klubu.

  1. Uchwała nr 1 - dotycząca przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego
  2. Uchwała nr 2 – dotycząca zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która udzieliła absolutorium Zarządowi
  3. Uchwała nr 3 – dotycząca zatwierdzenia Planu Pracy na 2021r

Kielce 24.06.2021r

 

Protokół sporządziły:                                  Protokół zatwierdził:

Elżbieta Goraj                                          Alicja Korczak

Adela Chojnacka