22.03.2021

Cytomammobus ŚCO – zaprasza na badania w Kazimierzy Wielkiej,
Bejscach i Opatowcu

Cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w najbliższych dniach
odwiedzi Kazimierzę Wielką, Bejsce i Opatowiec. Zachęcamy mieszkanki
województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnej mammografii i
cytologii w mobilnej pracowni diagnostycznej ŚCO.
Pandemia nie jest przeszkodą w dostępie do profilaktyki. Mobilna pracownia
diagnostyczna ŚCO cały czas podróżuje po świętokrzyskich gminach. Jak
zapewnia dr n.med. Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu
Profilaktyki Onkologicznej ŚCO, diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest
całkowicie bezpieczna. Personel cytomammobusa został zaszczepiony
przeciwko COVID-19, przestrzega wszystkich zaleceń przeciwepidemicznych,
jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do
dezynfekcji, po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są
umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.
Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy
wykonywać co dwa lata.
Z bezpłatnego badania cytologicznego na zasadach Programu Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać panie w wieku
25-59 lat. Zgodnie z wytycznymi programu badanie należy powtarzać co trzy
lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje badania
cytologicznego: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia
bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia wykrycie większej ilości
nieprawidłowych komórek.
Aktualna trasa cytomammobusa
22-23-24 marca – Kazimierza Wielka, przy Kazimierskim Ośrodku
Sportowym, ul. Kościuszki 13
25 marca – Bejsce, przy Urzędzie Gminy
26 i 29 marca – Opatowiec, przy ośrodku zdrowia, ul. Garncarska 2.
Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Badania są
wykonywane w godzinach 10.00-16.00.  Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza
rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo
 
epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać
usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar
temperatury.
Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów,
dotyczących wsparcia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
przeznaczonych dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych
badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys.
kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Łączna
wartość projektów, które będą realizowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, wynosi 5,8 mln zł
(w tym dofinansowanie z UE 5,2 mln złotych).