• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Aktualności z działalności Klubu

08.04.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU „AMAZONKI” PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
ZA ROK 202
3


Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyski Centrum Onkologii w Kielcach
Adres: ul. Artwińskiego 3c 25-734 Kielce
Tel: 41 367 44 29, kom: 662 060 460
NIP: 959-127-63-87 REGON: 291016107
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051265 z dnia 09.10.2004r. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit w województwie świętokrzyskim oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu i Federacji Pacjentów Polskich

Klub w Kielcach pełni rolę klubu wiodącego dla stowarzyszeń Amazonek województwa świętokrzyskiego w Pińczowie, Busku Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, Sandomierzu, Sędziszowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków ŚKA
Zarząd ŚKA
Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Klubu:
Prezes - Adela Chojnacka
Wiceprezes - Anna Nowak
Wiceprezes - Bożena Sadowska
Sekretarz - Elżbieta Goraj
Skarbnik - Halina Kosierkiewicz
Członek Zarządu - Lucyna Wysocka
Członek Zarządu - Danuta Wydrych

Prezes Honorowy - Alicja Korczak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Stanisława Korupczyńska
Członek - Mariola Ganczarek
Członek - Wiesława Poziomek

 

 

 

Cele Stowarzyszenia wraz z zakresem działalności określa Statut Stowarzyszenia.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie:

 1. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 2. Działalność charytatywna

 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 5. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 6. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców

 7. Działalność na rzecz imigracji europejskiej, promocji funduszy unijnych i zagranicznych, a także działalność na rzecz rozwoju regionu poprzez wykorzystanie tych środków.

 8. Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

 9. Wspieranie szpitali onkologicznych w województwie świętokrzyskim

 10. Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą.

 11. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych.

 12. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej.

 13. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.

 14. Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

 15. Organizacja i promocja wolontariatu

 16. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

 17. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki

 18. Prowadzenie telefonu zaufania.

   

 

Fundusze pozyskiwane na działalność Klubu

- odpis z 1,5 % na OPP

- dobrowolne wpłaty na rzecz Klubu

- składki członkowskie

- dotacje celowe

 

 1. Rehabilitacja psychofizyczna

Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR, i Urzędu Miasta, PGE, a także uzyskane z 1,5% członkinie Klubu mogły korzystać z rehabilitacji fizycznej takiej jak:

- gimnastyka usprawniająca

- gimnastyka oddechowo – rozciągająca

- gimnastyka na basenie

A także rehabilitacji psychicznej:

- spotkania grupowe z psychologiem

- zajęcia z terapeutą

- ćwiczenia relaksacyjne

- spotkania ochotniczek

- spotkania integracyjne

 

Zajęcia odbywały się pod fachowym okiem specjalistów z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Harmonogram zajęć był wypełniony przez cztery dni w tygodniu:

- 168 godzin rehabilitacja ruchowa

- 25 godzin z psychologiem

- 7m-cy zajęcia na basenie

- 21 osób wykonało 210 dyżurów w siedzibie Klubu

- 24 godzin terapia zajęciowa

 

 

 1. Warsztaty

  16-17.10.2023 r- W Cedzynie odbyły się warsztaty z udziałem Amazonek z Klubów z województwa Świętokrzyskiego i z Kielc.

 

III. Działalność ochotniczek i wolontariuszek

W tym roku wolontariuszki mogły chodzić na oddział tylko 3miesiące, łącznie 43 razy.Ponieważ w dalszym ciągu obowiązuje stan zagrożenia pandemią koronawirusa ochotniczki nie mogły chodzić na oddział, a działalność wolontariuszek została zawieszona. Po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału na chirurgię piersi zanoszone były pakiety informacyjne dla chorych pacjentek. Przeszkolone ochotniczki pełniły dyżury przy telefonie zaufania.

 

 

IV. Działania Klubu w 2023r

 

 1. 13.01.2023 r. Akcja informacyjno-edukacyjna z grupą studentek z Wydziału Zdrowia spotkały się z Amazonkami na rozmowy dot. profilaktyki raka piersi.

 2. 14. 01.2023 r. Akcja informacyjno-edukacyjna z grupą 12 studentek z Wydziału Zdrowia

 3. 01.02.2023 r. Akcja prozdrowotna w NFZ.

 4. 05.02.2023 r. Msza Święta z okazji Św. Agaty, patronki Amazonek .

 5. 08.02.2023 r. Spotkanie Integracyjne w Klubie

 6. 20.02.2023 r. Spotkanie z przedstawicielami firmy kosmetycznej NIU SKIN.

 7. 01.03.2023 r. Walne zebranie Sprawozdawcze

 8. 06.03.2023 r. Spotkanie z przedstawicielkami Klubów z województwa świętokrzyskiego

 9. 08.03.2023 r. Akcja edukacyjna na temat profilaktyki na Politechnice Świętokrzyskiej.

 10. 08.03.2023 r. Spotkanie z Kosmetyczkami.

 11. 04.04.2023 r. Spotkanie w Klubie pn. Jajeczko wielkanocne”.

 12. 13.04.2023 r. Gala profilaktyki, zdrowia i piękna kobiet

 13. 22.04.2023 r Akcja Profilaktyczno-edukacyjna w Galerii Echo. pn. „Zdrowie pod kontrolą”

 14. 27.04.2023 r.100-lecie Towarzystwa przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. Przedstawicielki Klubu Amazonki wzięły udział w uroczystości.

 15. 13.05.2023 r. Jubileusz Jędrzejowskiego Klubu Amazonki. Koleżanki obchodziły 5-lecie istnienia Samodzielnego Klubu . Udział wzięły dwie członkinie naszego Klubu.

 16. 26.05.2023 r. Akcja edukacyjno-informacyjna.

  - Pod Urzędem Wojewódzkim odbyła się ogólnopolska akcja organizowana przez Federację Amazonek pn. Badamy nie tylko mamy”.

  - Druga akcja informacyjno- edukacyjna w Sędziszowie w ramach projektu

 17. 27.05.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna (partnerstwo z ŚCO)

  - W Nieskurzowie w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

  - W szkole podst. Nr 27 na Uroczysku w Kielcach w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

  - Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamienna. Udział wzięły trzy członkinie.

 18. 29.05.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Baćkowice w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 19. 11.06.2023 r.Walne Zebranie Federacji Stowarzyszeń Amazonki . W spotkaniu online wzięly udział dwie osoby

 20. 15.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Busko-Zdrój w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 21. 16.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Busko-Zdrój w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 22. 18.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Mircu w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 23. 17.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Podzamczu Chęcińskim w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 24. 24.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Końskich w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 25. 24.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna podczas Festyny Rodzinnego organizowanego przez MOPR –Słowik Stella- dla rodzin z Ukrainy. Udział wzięły 2 osoby.

 26. 25.06.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w Końskich w ramach projektu „Profilaktyka raka piersi” subregion płn /płd

 27. 25.06.2023 r. Happening prozdrowotny z zadania profilaktyka i promocja zdrowia finansowana z Urzędu Miasta. Aktywny udział wzięło 12 członkiń.

 28. 12.07.2023 r. W ramach realizacji zadania pn. „Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego odbyła się wycieczka: „Ujazd- osada neolityczna – Opatów”.

 29. 02.09.2023 r. Akcja prozdrowotna pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Udział z Klubu wzięły 2 osoby.

 30. 03.09.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna w miejscowości Chlewice gm. Moskorzew zorganizowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 31. 01-09.09.2023 r. Amazonki brały udział w spotkaniach w ramach organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Kielcach pn. „Pociąg do literatury”.

 32. 14.09.2023 r. Promocja tomiku wierszy pt. „Po namyśle” naszej koleżanki Elżbiety Gacek. Spotkanie odbyło się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Klub reprezentowało 20 koleżanek.

 33. 18.09.2023 r. Udział w cyklu spotkań pn. „Nowa perspektywa- nowe możliwości” . Spotkanie w ramach nowego programu regionalnego. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

 34. 23.09.2023 r. Jubileusz XX lecia działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”. Klub reprezentowały 2 koleżanki.

 35. 23.09.2023 r. Piknik Osiedlowy na Szydłówku. W pikniku rodzinnym wzięły udział 2 koleżanki.

 36. 07 i 24.09.2023 r. Członkinie Klubu wzięły udział w seansie filmowym w Multikinie w Kielcach w ramach w realizacji zadania pn. „Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa”. Łącznie wzięło udział 41 członkiń.

 37. 28.09.2023 r. Jubileusz 30-lecia Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

 38. 29.09.2023 r. XIV Marsz Różowej Wstążeczki w Skarżysku Kamiennej.

 39. 5.10.2023 r. Msza Św. z okazji Jubileuszu 35-lecia Świętokrzyskiego Klubu Amazonki w Kielcach.

 40. 06.10.2023 r. Marsz Różowej Wstążeczki w Sandomierzu.

 41. 10.10.2023 r. Marsz Życia i Nadziei i obchody Jubileuszu 35-lecia ŚKA.

 42. 11.10.2023 r. Akcja informacyjno- edukacyjna zorganizowana przez NFZ.

 43. 12.10.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie ŚKA.

 44. 13.10.2023 r. Konferencja dot. zakończenia projektu pn. „ Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny system robotowi wraz z wyposażeniem celem Stworzenia Centrum Chirurgii Robotowej Ziemi Kieleckiej oraz podniesienia jakości i poprawy dostępu do najnowocześniejszych procedur chirurgicznych realizowanych w ŚCO w Kielcach.

 45. 16.10.2023 r. Warsztaty kulinarne w ramach Dnia Zdrowej Żywności z udziałem Szkoły Technikum Gastronomiczne. Klub Amazonki współpracuje z Bankiem Żywności od kilku lat– organizatorem był Bank Żywności.

 46. 16-17.10.2023 r. W Cedzynie odbyły się warsztaty z udziałem Amazonek z Klubów z województwa Świętokrzyskiego i z Kielc.

 47. 19.10.2023 r. W Pałacu Biskupów Krakowskich została wręczona naszej koleżance Elżbiecie Gacek, Świętokrzyska Nagroda Kultury. Na zaproszenie laureatki w uroczystości wzięły udział 3 koleżanki z Klubu.

 48. 19.10.2023 r. Jubileusz 25-lecia Starachowickiego Klubu Amazonki W uroczystych obchodach wzięły udział 3 osoby z naszego Klubu.

 49. 03.11.2023 r. W Kaplicy ŚCO odbyła się Msza Święta zad dusze zmarłych koleżanek

 50. 11.14.2023 r. Spotkanie z pracownikiem socjalnym z MOPR w ramach realizacji zadania pn. „Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa”.

 51. 16.11.2023 r. Spotkanie z Policją w ramach realizacji zadania pn. „Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa”.

 52. 18.11.2023 r. Akcja informacyjno-edukacyjna w Galerii Echo z grupą studentów z UJK. Udział wzięły 23 koleżanki.

 53. 21.11.2023 r. W ramach realizacji zadania pn. „Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa” zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Bezpieczny Senior w Internecie”.

 54. 22.11.2023 r. Amazonki wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację „Szansa dla Niewidomych w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach.

 55. 24.11.2023 r. Zamknięcie projektu „ Profilaktyka Obrzęku limfatycznego” Obecne były 4 koleżanki, które brały udział w projekcie.

 56. 24.11.2023r. Spotkanie zorganizowane przez Starostę Kieleckiego wraz z Zarządem Powiatu pn. „Kobiety z pasją…dbające o zdrowie”.

 57. 08.12.2023 r. Świąteczne spotkanie podsumowujące działalność Klubu.

 

V. Akcje w ramach profilaktyki raka piersi:

- Akcje informacyjno- edukacyjne w ramach Projektu „Profilaktyka Raka Piersi subregion Północ/Południe” jako Partner z ŚCO, w sumie 13 wyjazdów na terenie całego województwa Były wyjazdy m.in. do Busko-Zdroju, Sędziszowa, Baćkowic, Końskich, Nieskurzów, Mirca, Podzamcze Chęcińskie.

-- wspólnie z NFZ (2razy)

- na Politechnice Świętokrzyskiej ze studentami

-w Galerii Echo wspólnie ze Studentami UJK

- wspólnie z MOPR (Festyn rodzinny dla rodzin z Ukrainy, akcja pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”)

- wspólnie Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Chlewicach gm. Moskorzew

- W ramach Promocji Zdrowia (projekt z Urzędu Miasta) Happening Prozdrowotny przed KCK

- akcja zainicjowana przez Federację Klubów Amazonki „Badamy nie tylko mamy”

- osiedlowe pikniki rodzinne na Szydłówku i Uroczysku

 

 

VI. Zadania Publiczne zrealizowane w 2023r

Środki finansowe w 2023 r. na działalność statutową uzyskałyśmy z:

- Urzędu Marszałkowskiego

- Urzędu Miasta

- PFRON

- Urzędu Wojewódzkiego

- PGE


DOTACJE 2023 r

 

PGE Darowizna

 

Umowa –Decyzja nr 28/1/XII/2022 z dnia 07.12.2023

Tytuł zadania: Dbając o zdrowie wybieram aktywne życie ”

Zakres: Integracja: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji:01.01.2023 -31.12.2023

Kwota dotacji: 8 000,00zł

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa nr 49/PS/2023 z dnia 15.05.2023 r

Pomoc Społeczna

Tytuł zadania:Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia Pn. Większa sprawność, lepsze życie

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 15.05.2023 – 15.12.2023

Kwota: 10 000,00zł

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa nr 89/R/2023 z dnia 17.025.2023 r

Na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania:Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością.

Pn. Niepełnosprawność nie wyklucza nas ze społeczeństwa.

Zakres: integracja społeczna

Termin realizacji: 15.05.2023 – 15.12.2023

Kwota: 10 000,00zł

 

 

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa nr 190/PFRON 2023 z dnia 13.10.2023 r

PFRON

Tytuł zadania: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Pn. Samodzielni niepełnosprawni

Zakres: rehabilitacja i integracja

Termin realizacji: 15.10.2023 r13.12.2023 r

Kwota: 2 4280,00zł

 

URZĄD MIASTA

 

Umowa nr W/U-WB/689/EKS/288/UM/973 z dnia 04.05.2023 r

Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym między innymi nowotworom "

Zakres: Marsz Życia i nadziei, Happening prozdrowotny, Jubileusz 35-lecia

            wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych, organizacja Marszu Jubileuszu, spotkań edukacyjnych

Termin realizacji: 01.06.2023- 31.10.2023

Kwota: 23 000,00zł

 

Urząd  Wojewódzki

 

Pomoc Społeczna

Umowa Nr 10/2023 z dnia 24.05.2023

Tytuł zadania:Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi.

pn. Sprawne ciało – dobre życie

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 01.06. 2023 - 31.12.2023

Kwota dotacji: 10 000,00zł

 

VII. Jubileusze

 

W tym roku uczestniczyłyśmy w wielu Jubileuszach:

- w kwietniu 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

- w maju 5-lecie Jędrzejowskiego Klubu Amazonki

- we wrześniu Jubileusz XX lecia działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”

- we wrześniu Jubileusz 30-lecia Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane

- w październiku 35-lecie Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

- w październiku Jubileusz 25-lecia Starachowickiego Klubu Amazonki

 

VIII. Inne działania

 

 1. Utrzymujemy stały kontakt i współpracę z Federacją i Klubami z całego województwa świętokrzyskiego.

 2. Spotkanie Edukacyjne ze studentkami położnictwa przeprowadzono rozmowę na temat działalności Klubu

 3. Współpraca ze Stowarzyszeniami i innymi Instytucjami:

  - Federacja Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu

  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach

  - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

  - Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, MOPR

  - Fundacja „Szansa dla niewidomych”

  - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

  - Media: Radio Kielce, TVP3, Echo Dnia,

  - Kieleckie Centrum Kultury

  - Miejska Biblioteka Miejska

  - Kuratorium Oświaty Kielcach

  - Bank Żywności (- w zbiórkach żywności w sklepach dla osób potrzebujących ,w warsztatach kulinarnych z udziałem Technikum Gastronomicznego, w warsztatach kulinarnych wespół z Ukrainkami)

  - Kluby Seniora

  - Starostwo Powiatowe

 4. Udział w Konferencjach organizowanych przez Samorządy ( Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, PFRON)

  - Udział w konferencjach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii

  - Udział w Targach Organizacji Pozarządowych ( w tym roku jako goście)

 5. Udział w warsztatach w ramach współpracy z Federacją Amazonek i Federacją Pacjentów Onkologicznych

 6. Spotkania integracyjno- informacyjne

 7. Prowadzenie na bieżąco:

  - Kroniki Klubu

  - Biblioteki ( zbiór ok 500 egz.)

  - Strony Internetowej

  - Prowadzenie „Banku Protez”

 8. Uczestnictwo w trzech Mszach Świętych w kaplicy ŚCO, między innymi z okazji święta patronki Św Agaty, a także Pielgrzymce Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamienna

 9. Spotkania Zarządu – raz w miesiącu

 10. Na koniec 2023 r Świętokrzyski Klub Amazonki w Kiecach liczył 91 członków. Składki opłaca 72 członkinie. Zwolnionych z opłacania składek – 16 koleżanki.

   

 

Sporządził:                                                                                    Prezes:

Elżbieta Goraj                                                                       Adela Chojnacka                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2024 r

Ogłoszenie

 

Informujemy, że w dniu 16.04.2024r o godzinie 12.30 odbędzie Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy ŚCO w Kielcach

Zebranie odbędzie się w Sali nr 6 w budynku Administracji ŚCO przy ul. Artwińskiego 3C.

Porządek Zebrania:

 1. Przedstawienie Sprawozdań za ubiegły rok                                                               - Merytorycznego, Finansowego, Komisji Rewizyjnej.

 2. Plan Pracy na 2024 r.

 3. Inne. Wnioski i propozycje.

Prosimy koleżanki o udział w Zebraniu.

 

 

Kielce, 25.03.2024 r

                                                                                                                  Prezes

Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

                                                                                                               Adela Chojnacka

 12.02.2024


Drogie Koleżanki


Zawiadamiamy, że Nabożeństwo za duszę śp. Genowefy Nowak od koleżanek Amazonek  odbędzie się 06.03.2024 r. w Parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach, ul. Radostowa 4  o godzinie 7.30.

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy ŚCO w Kielcach
08.02.2024

Drogie koleżanki


 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 06.02.2024 r. zmarła  nasza koleżanka Genowefa Nowak,  długoletnia członkini Świętokrzyskiego Klubu Amazonki. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10.02.2024 r. w Parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach, ul. Radostowa 4  o godzinie 12.00, po którym odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz w Cedzynie.  

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim.

 

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy ŚCO w Kielcach

 


 

17.11.2023 r.

Drogie koleżanki


 

Z przykrością zawiadamiamy, że 16.11.2023 r. zmarła  nasza koleżanka Elżbieta Skarbek,  długoletnia członkini Świętokrzyskiego Klubu Amazonki. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 21.11.2023 r. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach  o godzinie 14.00, po którym odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz Stary w Kielcach.  

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim.

 

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy ŚCO w Kielcach

 09.11.2023

Ogłoszenie

 

W dniu 16.11.2023 r. o godzinie  13.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Klubu Amazonki, pokój nr 6, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Policji na temat uodpornienia się na działania oszustów wykorzystujących osoby starsze 
i niepełnosprawne.

Zarząd ŚKA

 

Kielce, 09.11.2023 r         21.10.2023 r.

Drogie koleżanki

 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 20.10.2023 r. zmarła  nasza koleżanka Renata Tkaczyk,  członkini Świętokrzyskiego Klubu Amazonki. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23.10.2023r. w kościele
w Kaczynie  o godzinie 13.00, po którym odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz w Daleszycach.  

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim.

 

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy ŚCO w Kielcach11.10.2023 r

Ogłoszenie

 

W dniach 16-17.10.2023 r. w Hotelu  „Echo” w Cedzynie odbędą się warsztaty i spotkanie sieciujące dla ochotniczek z Klubów województwa świętokrzyskiego.

Warsztaty skierowane są głównie dla czynnych ochotniczek.

Zarząd ŚKA

 

Kielce, 11.10.2023 r         02.10.2023 r

 

Ogłoszenie

 

W dniu 05.10.2023 r o godz. 15.30 w kaplicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Amazonek

z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności.

 

Zarząd Klubu ŚKA


Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1,5% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca