5 luty 2015

Msza Święta z okazji święta naszej Patronki

5 II br. uczestniczyłyśmy licznie w uroczystej Mszy Św. z okazji święta naszej Patronki - Św. Agaty.
W homilii O. Sergiusz przypomniał życie i męczeńską śmierć Św. Agaty, a  następnie poświecił chleb, sól i wodę, które to po zakończonej Mszy Św. zostały rozdane wśród obecnych.

Msza Sw. Agata

Święta Agata jest patronką pielęgniarek, matek karmiących i kobiet cierpiących na choroby piersi. Od wieków wierni wzywają jej opieki podczas burzy oraz w niebezpieczeństwie pożaru, wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi, sztormu, huraganowych wiatrów. We wspomnienie św. Agaty w wielu kościołach święci się sól oraz chleb. W żadnym wypadku nie należy traktować tego magicznie. Błogosławieństwo chleba i soli należy do tzw. znaków świętych (sacra signa), które mają wiernym pomóc m.in. w uświęceniu się. Oznacza ono dziękczynienie Stwórcy za Jego dary. Używając następnie pobłogosławionej soli lub chleba w obliczu zagrożenia ze strony żywiołów, w krótkiej modlitwie dziękujemy Bogu za orędownictwo św. Agaty i z wiarą prosimy za jej wstawiennictwem o ratunek i odwrócenie nieszczęścia.

Msza Sw. AgataMsza Sw. Agata

Msza Sw. AgataMsza Sw. Agata