Cele

Cele Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach:

Klub jest stowarzyszeniem "non profit".