• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Aktualności z działalności Klubu

XX MARSZ ŻYCIA I NADZIEI

W dniu 29 września 2018 r. odbył się Marsz Życia i Nadziei. Amazonki przeszły ulicami Kielc już po raz dwudziesty promując profilaktykę przeciwnowotworową. Marsz ruszył z pod Muszli Koncertowej w Parku Miejskim i w towarzystwie znakomitej Szkolno- Gminnej Orkiestry Dętej  z Morawicy przeszedł ulicami Staszica i Sienkiewicza do budynku KCK. Tam odbył się  konkurs wiedzy o zdrowiu . Dla uczestników prawidłowo odpowiadających na zadane pytania przygotowałyśmy super nagrody -   ufundowane przez Urząd Miasta Kielce oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój. Jak co roku można było również wykonać badanie piersi, lekarz  przyjmował w budynku KCK. W NZOZ Diamed przy ul. Paderewskiego wykonywana była mammografia (panie w wieku 50-69 lat)oraz cytologia (panie w wieku 25-59 lat).

Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Patronat medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM, Echo Dnia

                                                                                            

PODZIĘKOWANIA

Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

składa gorące  podziękowania za przekazaną nam darowiznę.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizację uroczystych obchodów

Jubileuszu 30- lecia naszego Klubu.

Serdecznie dziękujemy za ten dar serca i wielką wrażliwość na potrzeby innych

wszystkim darczyńcom:

PZU,  Wodociągi Kieleckie,  Supon,  PSS Społem,  Zychowicz,

Amoena,  Pofam Poznań,  Lafarge Cement S.A.

Zapewniamy o wielkiej wdzięczności tych, którzy z tego daru korzystają.

Jubileusz 30-lecia

W dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) nasz Klub świętował jubileusz 30-lecia działalności.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach o godz.12.00.

 

Patronat honorowy jubileuszu :Dyrektor ŚCO w Kielcach prof. Stanisław Góźdź

                                             Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek

                                             Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  Adam Jarubas

                                             Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski

 

Patronat medialny: Radio Kielce,  TVP3 Kielce,  Radio eM,  Echo Dnia


Jubileusz zorganizowany został dzięki wsparciu finansowemu:

                   Urzędu Miasta Kielce

                   Urzędu Marszałkowskiego

oraz  firm:    PZU,  Pofam Poznań,  Wodociągi Kieleckie,

                    Supon,   Amoena,   Społem Kielce,  Zychowicz


                                                                                       


 

                                            

DOTACJE 2018

 

URZĄD  MIASTA KIELCE

Umowa nr W/U-WB/670/EPP/200/UM/781/2018 zawarta 23 marca 2018 r.

Tytuł zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania nowotworom.

Zakres: Jubileusz 30-lecia działalności Klubu

            Materiały edukacyjne

            Happening

            Marsz Życia i Nadziei

Termin realizacji: 15.04.- 30.10.2018

Kwota dotacji: 27 000 zł


MIASTO KIELCE - MOPR

Umowa nr 4/2018 zawarta 12.04.2018 r.

Tytuł zadania:Bursztynowy relaks i zdrowie nad polskim morzem.

Zakres: 14 dniowy turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy dla grupy 20 osób 

Termin realizacji:12.04.-30.06.2018 r.

Kwota dotacji: 12 000 zł


Umowa nr 11/2018 zawarta 19.04.2018 r.

Tytuł zadania: Aktywność dewizą Amazonek

Zakres: Rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 1.05.-16.11.2018 r.

Kwota dotacji: 10 000 zł     

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Umowa nr 16/PS/18 zawarta 28.03.2018 r.

Tytuł zadania: Aktywność to nasza siła 

Zakres: Rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 1.04.- 31.10.2018 r.

Kwota dotacji: 15 000 zł


Umowa nr 3/EDU/2018 zawarta 4.04.2018 r.

Tytuł zadania: 

Zakres: Wydawnictwo - "Perłowy Jubileusz"

Termin realizacji: 1.02.-30.06.2018 r.

Kwota dotacji: 4 000 zł


Umowa nr 144/R/18 zawarta 30.10.2018 r.

Tytuł zadania: Integracyjne spotkanie podsumowujące rok 2018

termin realizacji: 02.11. -17.12.2018

Kwota dotacji: 12 800 zł


URZĄD WOJEWÓDZKI

Umowa nr 11/2018 zawarta 25.04.2018 r.

Tytuł zadania: Poznajemy naszą stolicę.

Zakres: dwudniowa wycieczka do Warszawy

Termin realizacji: 1.05.- 30.10.2018

Kwota dotacji: 7 000 zł

 

PGE

Decyzja nr 7/4/I/2018

Zakres zadania: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: do 31.10.2018 r.

Kwota dotacji: 8 000 zł

 

III ŚWIĘTOKRZYSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

W dniach 1.09-3.09.2017 r. na Obiekcie Sportowym MOSiR przy ul. Leszka Drogosza odbyła się

III Świętokrzyska Spartakiada Amazonek finansowana przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Pierwszym etapem projektu były  warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące znaczenia zdrowego stylu

i aktywności fizycznej w walce z chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku, w tym raka piersi.

W programie wykład dietetyka oraz rehabilitanta. 

Dzień drugi to wykład psychologa na temat fair play dla zawodniczek uczestniczących w Spartakiadzie,

a następnie zawody sportowe. W pięciu konkurencjach rywalizowało 14 czteroosobowych  drużyn.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna  KIELCE-MIASTO,

miejsce drugie - SĘDZISZÓW, miejsce trzecie -BUSKO-ZDRÓJ.


Trzecim etapem zadania był  Marsz Życia i Nadziei finansowany ze Środków Urzędu Miasta Kielce.

Trasa marszu przebiegała od muszli koncertowej w Parku Miejskim ulicami Staszica i Sienkiewicza

do KCK gdzie odbył się  konkurs wiedzy o profilaktyce.

 

Nasze działania wsparły firmy:


KULEJ,   GRUPA POFAM,   WODOCIĄGI KIELECKIE,

INVEX REMEDIES,   AMOENA,   BUSKOWIANKA,

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ,   CUKIERNIA R.RAMIĄCZEK, 

PIEKARNIA BIAŁOGON,  PIEKARNIA WASIŃSCY,  ESPO

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY POLANIKA


                                                 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Patronat medialny imprezy:

TVP 3 , RADIO KIELCE, ECHO DNIA

HAPPENING

 W dniu 24.06.2017 r.(sobota) przy KCK odbył się happening mający na celu promocję zdrowia.

Akcja przeprowadzona została w ramach zadania publicznego pod tytułem:"Prowadzenie działań

edukacyjnych na rzecz zapobiegania nowotworom" i jest finansowana za środków Urzędu Miasta Kielce.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2017

Zapraszamy wszystkie koleżanki do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Zebranie odbędzie się  w dniu 22 maja (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej ŚCO.

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

1. Otwarcie Zebrania - powitanie członków oraz gości.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej.

6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.

9. Przedstawienie Uchwał Zarządu Klubu dotyczących składu Zarządu i dyskusja oraz 

    głosowanie w sprawie.

10.Propozycja na temat zmiany wysokości składki miesięcznej - głosowanie nad uchwałą zebrania.

11. Plan pracy na rok 2017, przedstawienie planu, dyskusja i głosowanie.

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zakończenie obrad.

 

DOTACJE 2017 ROK

MIASTO KIELCE - MOPR


Umowa Nr 5/2017 zawarta w dniu 11.04.2017 r.

Termin realizacji zadania -01.04 - 30.11.2017r.

Zakres zadania publicznego - trzy dniowe warsztaty psychoterapeutyczne dla grupy 28 osób 

pn. "Budzimy kobiecość".

Kwota dotacji - 11.475 zł

 

Umowa Nr 6/2017 zawarta w dniu18.04.2017r.

Termin realizacji zadania - 01.04 - 30. 11.2017r.

Zakres zadania publicznego - rehabilitacja psychofizyczna pn. - "Aktywność to nasza siła".

Kwota dotacji - 10.000 zł.

 

Umowa Nr 7/2017 zawarta w dniu18.04.2017r.

Termin realizacji zadania - 1.04 - 15.07.2017r.

Zakres zadania publicznego - 14 dniowy turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy dla grupy 20 osób

pn. "Po zdrowie i równowagę... nad Bałtyk".

Kwota dotacji - 15.000 zł.


URZĄD MIASTA KIELCE


Umowa Nr W/U-WB/618 /EPP/210 /UM/ 745/2017  zawarta w dniu 12.04.2017r.

Termin  realizacji zadania - 15.04 -30.11.2017 r.

Zakres zadania publicznego:

- wydruk materiałów propagandowych, 

- przeprowadzenie happeningu

- trzy dniowe warsztaty szkoleniowe dla grupy 45 osób

- Marsz Życia i Nadziei

 Kwota dotacji - 22.000 zł.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa Nr 17/PS/17 z dnia 03.04.2017 r.

Termin realizacji zadania - 15.04 -30.09.2017 r.

Zakres zadania publicznego pt. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych"   - trzy dniowe warsztaty szkoleniowe dla grupy 40 osób.

Kwota dotacji - 14.517 zł.


Umowa Nr 66/R/17 z dnia 30.06.2017 r.

Termin realizacji zadania - 1.06 - 31.10.2017 r.

Zakres zadania publicznego pt. "Sprawność to nasza siła" - rehabilitacja psychofizyczna

Kwota dotacji - 10.000 zł


Umowa Nr 127/R/17 z  dnia 04.12.2017 r.

Termin realizacji zadania - 01.12 - 31.12.2017 r.

Zakres zadania - Integracyjne spotkanie podsumowujące rok 2017

Kwota dotacji - 5.580 zł

 

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Umowa Nr6/2017 z dnia 19.042017 r.

Termin realizacji zadania - 29.04 - 31.12.2017 r.

Zakres zadania publicznego pt. " Aktywizacja osób niepełnosprawnych przewlekle chorych i ich rodzin"

- rehabilitacja psychofizyczna

Kwota dotacji - 14.000 zł.

 

KONFERENCJA EDUKACYJNA

Świętokrzyski Klub Amazonki, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz POFAM Poznań Sp. z o.o.

zapraszają na konferencję edukacyjną: "Zdrowie kobiety w leczeniu raka piersi".


Konferencja odbędzie się w środę 8 marca 2017 r. o godz 12.00

w sali konferencyjnej ŚCO, ul. Artwińskiego 3C.

 

W programie: 

1. Co nowego w leczeniu raka piersi - dr n. med Jolanta Smok-Kalwat- ŚCO

2. Siła kobiet w chorobie- dr hab. Edyta Zierkiewicz - U.Wr.

3. Kompleksowe zaopatrzenie kobiet po mastektomii - Laura Peters-Duda

   Kierownik Działu Amazonka - POFAM Poznań

4. Peruka jako element terapii po zabiegach onkologicznych - Ireneusz Harbuz dyr. NAH

5. Obrzęk limfatyczny - zastosowanie wyrobów przeciw obrzękowych - Piotr Dzięciołowski - KATi

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca