• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Aktualności z działalności Klubu

21.01.2021


Z okazji dnia Babci Świętokrzyski Klub Amazonki składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i pociechy z wnuków.

Wszystkim Babciom dedykujemy wiersz koleżanki Bożeny Doroz


Babcia Generał

 W małym domku na skraju wioski, mieszkała rodzina w której

głową babcia była,

władała babcia obejściem, jak generał wojskiem,

rozkazy wydawała, musztrowała, sprzeciwu nie uznawała.

Maszerowała po kuchni z drewnianą łyżką w dłoni,

bez pozwolenia, nikt nie odzywał się do niej.

Życie w tym wojsku coraz cięższe było,

czekała rodzina, by coś się zmieniło.

A tymczasem: dziadkowi nie wolno było szurać kapciami,

tacie stukać trzewikami, mama z żałości była chuda,

synek chodził z książką przy nosie, spodnie plamił wciąż

pomidorowym sosem, a córeczka na to wszystko się obrażała,

i muchy z nosa  wydmuchiwała.

Rudy kocur zaś z jamnikiem, po apelu z rana,

uciekały do lasu od babci dyrygowania.

Każdego ranka gwizdek i zbiórka o wczesnej godzinie,

nikt spóźnić się nie może, apel nikogo nie minie.

Babcia-Generał  z kopyścią w dłoni, twierdzi, że świat jest w stanie wojny.

Dlatego musicie rozkazów słuchać i pamiętać: dziadek o nie -szuraniu,

tata o nie-stukaniu, mama powinna zjeść kluski, synek odłożyć przy obiedzie książki,

a córeczka po śniadaniu zapomnieć o dąsaniu;

Babcia maszerowała, do swego wojska przemawiała

nagle „to nieprawda” czyjś cichy głos usłyszała.

Kto się ośmielił odezwać tak bez pytania?

A tu znowu „wiem na pewno” babciu kochana.

Co światu po takiej wojnie,w której babcie dowodziłyby

wojskiem -powiedział wnuk spokojnie.

I nagle coś dziwnego z babcią się zrobiło, jakieś złe zaczarowanie się

nagle skończyło.

Popatrzyła na rodzinę wesoło, puściła oczko i się uśmiechnęła.

Wszyscy odetchnęli z ulgą, pozbyli się generała, choć nie było łatwo.

Od tej chwili babcia całkiem się zmieniła,

przytulała swe wnuki, bardzo była miła

i w co trudno uwierzyć, lecz uwierzycie przecież,

że pierogi lepiła, ciągle najlepsze na świecie.

Wszystkie babcie w okolicy w każdej chwili,

takie same lub podobne dla swych wnuków były.

Bo bacie jak wiecie są do przytulania i kochania

a nie do dowodzenia i rozkazywania.

Czasem tylko babcia, ostrzejszym tonem coś powie,

lecz wnuki zrobią wszystko, by nie było gorzej.Praca Klubu w 2020r

DZIAŁAMY POMIMO…

 

Mimo panującej epidemii koronawirusa Świętokrzyski Klub Amazonki przy ŚCO w Kielcach w 2020r działał bardzo sprawnie.

 

1.Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się 24.06.2020r w formie łączonej- elektronicznej i telefonicznej

2. Udział w ramach ofert wygranych w projektach dofinansowanych przez Samorządy:

- w ramach poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, zorganizowane zostały dla pań powyżej 70 roku  życia dwukrotne warsztaty (dwudniowe i jednodniowe), które miały miejsce w Cedzynie i Sukowie. Warsztaty zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczki, które mogły wziąć udział w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem i terapeutą.

- w ramach rehabilitacji psychofizycznej członkinie mogły korzystać z gimnastyki usprawniającej, oddechowo- rozciągającej, przez 2 miesiące odbywały się zajęcia na basenie. Odbywały się również grupowe spotkania z psychologiem. Niestety z powodu pandemii, aby zachować wymogi bezpieczeństwa liczba mogących wziąć udział w zajęciach musiała zostać ograniczona. ( 4 osoby na sali gimnastycznej plus trener).

3. W dniu 12.09.2020r zorganizowany został happening prozdrowotny w ramach Promocji Zdrowia, który okazał się dużym sukcesem ( zbadało się ok. 25 pań). Happening zorganizowany został na świeżym powietrzu przed Kieleckim Centrum Kultury.

4. W 12 .09.2020r trzy przedstawicielki Klubu wzięły udział w Jubileuszu 15-lecia Klubu Amazonki w Połańcu, któremu przewodniczy Marianna Jońca. Klub w Połańcu jest już Klubem samodzielnym i świetnie sobie daje radę.

5. W dniu 17.09.2020r odbyło się spotkanie z Klubami z województwa świętokrzyskiego, na którym były poruszane bieżące sprawy dotyczące wszystkich Klubów, Spotkanie odbyło się z ograniczoną liczbą osób w celu zachowania bezpieczeństwa. Część uczestników łączyła się telefonicznie.

6. W dniu 22.09.2020 odbyło się spotkanie integracyjne koleżanek na powietrzu (na działce u jednej z koleżanek) przy sprzyjającej chorobie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Obecnych było ok 30 osób.

7. Nawiązanie współpracy z firmą Henkel zaowocowało przekazaniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pomocy w postaci płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek chirurgicznych i fartuchów jednorazowych. Darowiznę pieniężną przekazał Amazonkom zarząd Henkel Polska Operation Sp.z.o.o.  w ramach programu wolontariatu pracowniczego na walkę z    COVID-19. Amazonki zakupiły za tę sumę środki ochrony indywidualnej i uroczyście w sposób kameralny (ze względu na wymogi epidemiologiczne) przekazały na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

8. W miesiącu październiku Świętokrzyski Klub Amazonki wygrał konkurs i podpisał umowę na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka Obrzęku limfatycznego” na lata 2021-2023

9. W październiku koleżanki Amazonki wzięły udział w filmie instruktażowym w ramach projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego”. Wzmianka o tym znalazła się w magazynie dla pacjentów „Amicus” nr 23/2020. Celem filmu instruktażowego jest zapobieganie wytwarzaniu się obrzęku limfatycznego i wad postawy. Ćwiczenia stanowią ważny czynnik w przepływie płynów w kończynie i mobilizują obszar blizny.

10. W listopadzie Świętokrzyski Klub Amazonki złożył wniosek na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka raka piersi”. W grudniu podpisano umowę z ŚCO o partnerstwie od 1.03.2021 w projekcie.

11. W grudniu zrealizowano wydanie tomiku poetyckiego naszych koleżanek pt. „Brać udział, trwać, znaczyć”. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

12. W grudniu nastąpiło usamodzielnienie się filii Klubu w Pińczowie, która przekształciła się w Stowarzyszenie Zwykłe Pińczowskie Amazonki.

13. Bierzemy udział w działaniach  Federacji Klubów Amazonki.

- udział w Walnym Zebraniu Federacji- online

- w 11-13.12.2020 koleżanki z naszego Klubu wzięły udział w Forum Edukacji Zdrowotnej – online, organizowane przez Federację Amazonek w Poznaniu.

- w dniach 20-25 lipca trzy koleżanki wzięły udział w trekkingu zorganizowanym przez Federację w Roztoczu.

14. Pomimo trudnych warunków z powodu pandemii koronawirusa w Klubie dyżurują koleżanki pod telefonem zaufania.

 

 

Opracowała:                                                                             Kielce, 12.01.2021

Elżbieta Goraj

Alicja Korcza

Adela Chojnacka


 

12.01.2021r

O świecie, o nas, o sobie…


Brać udział, trwać, znaczyć

W 2020r zrealizowano wydanie tomiku poetyckiego naszych koleżanek pt. „Brać udział, trwać, znaczyć”. Zadanie zrealizowano dzięki dużemu zaangażowaniu naszych koleżanek i wsparciu finansowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tomiki zostały wysłane do zaprzyjaźnionych i wspierających naszą działalność osób, urzędów i instytucji wspierających naszą działalność. Tomiki są również przewidziane dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki i są dostępne w siedzibie Klubu.

 

Jeszcze jest czas

 

Jeszcze jest czas

by dokończyć dzieło życia

zanim zabrzmią fanfary

w drodze do bramy

za którą nie ma odwrotu.

 

Jeszcze jest czas

na okazanie odrobiny miłości

tym, którzy jej od nas wypatrują

w naszych oczach, gestach i słowach.

 

Jeszcze jest czas

naprawić co zepsute

dotknąć co nieznane

usunąć co zbędne -

nie straćmy go daremnie.

 

W ramiona życia wtuleni

tak rzadko głaskani przez los

obudźmy się...

 

By nie przespać najpiękniejszego

Tęczą budzonego poranka

Nie przegapić najważniejszych słów

I niepowtarzalnych nocy.

 

By nie zmarnować chwil

które możemy komuś podarować

gdyż mogą się okazać naszym ocaleniem

przed otchłanią egoizmu i głębią nicości.

 

16.02.2005                                         Elżbieta Goraj

   

12.11 2020r

 

 

             

Drogie koleżankiZ przykrością zawiadamiamy, że 12.11.2020r zmarła  nasza koleżanka Teresa Bednarska, długoletnia członkini naszego Klubu. Miała 61 lat.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.

 Msza pogrzebowa odbędzie się 16.11.2020 o godz. 10.00 w górnym kościele Św. Józefa. Nasza koleżanka zostanie pochowana zostanie na cmentarzu w Brzezinkach. Ze względu na pandemię przy kościele nie będzie podstawiony autokar.


Msza za duszę śp. Teresy Bednarskiej odbędzie się 22.12.2020r o godzinie 18.00 w kościele Św. Józefa Robotnika ( od koleżanek z Klubu Amazonki)


Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

                                                                                                                                                                   

 


26.10.2020r

Drogie koleżanki

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł mąż naszej koleżanki

Marii Dziemidok.

Łączymy się w bólu z rodziną i składamy głębokie wyrazy współczucia. 


Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

 09.10.2020r

 

 Ogłoszenie


Z powodu wejścia powiatu kieleckiego i Kielc do strefy czerwonej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa koleżanek, zawieszamy zajęcia w Klubie do końca października.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd

  

 


1.10.2020r

 

 Ogłoszenie


Z powodu zamknięcia budynku przy ul. Artwińskiego 3 do końca

tygodnia, zajęcia w Klubie od czwartku  01.10.2020r do niedzieli

11.10.2020r nie odbędą się.

Będziemy informować na bieżąco o ewentualnych zmianach, które

będą uzależnione od rozwoju sytuacji.

Zarząd

  

Happening 12.09.2020r

Zaproszenie

Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Zaprasza na spotkanie w ramach

Promocji Zdrowia

12.09.2020r

W godz. 11.00-13.00

Przed Kieleckim Centrum Kultury. Plac Moniuszki

(w razie deszczu wewnątrz budynku KCK)

 

 • Spotkania z onkologiem (możliwość wykonania badania palpacyjnego piersi)
 • Możliwość wykonania bezpłatnych podstawowych badań takich jak: Badanie ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru
 • Rozmowy z Amazonkami

Zaproszenie

 

 

Lp.54/2020

                                                                               

                                                      Kielce,31.08.2020                                            

 

 

                                                                                 Przewodniczące Klubów Amazonki

                                                                                     województwa świętokrzyskiego 

 

 

 

Zaproszenie

 

Świętokrzyski Klub ”Amazonki” ma zaszczyt zaprosić przewodniczące Klubu (1-2 osoby) na spotkanie, które odbędzie się 19.09.2020r (sobota o godzinie 11.00 w siedzibie Klubu przy ulicy Artwińskiego 3c w Kielcach.

Spotkanie będzie dotyczyło omówienia spraw:

 

 1. Kontakty między Klubami
 2. Sprawa darowizny od Donna Europa
 3. Sprawy różne (Federacja, jubileusze itp.)

 

Jeżeli któryś Klub nie będzie mógł być obecny, jest możliwość uczestnictwa w zebraniu drogą telefoniczną.

 

Uprzejmie prosimy o frekwencję.

 

Prezes Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”

Alicja Korczak


 

 

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca