• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Aktualności z działalności Klubu

08.06.2021

 Informacje dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego


Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym trudności Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Klubu odbędzie się 24.06. 2021 w formie łączonej: elektronicznej i telefonicznej.

Na stronie internetowej i na tablicy w siedzibie Klubu zamieszczone zostały w dniu 7.06.2021r:

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Plan pracy na drugie półrocze 2021r

W celu podjęcia uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków zostanie przeprowadzone głosowanie.

Głosować będziemy:

1. Telefonicznie – dzwoniąc na nr 662 060 460 lub 730 070 008

w dniach 21-24.06.2021r

2. Elektronicznie – przesyłając informacje na maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

w dniach 21-24.06.2021r

3. Głosy oddane telefonicznie i w formie emailu będą policzone i jednocześnie będą stanowić listę obecności.

 

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego prosimy przekazywać w wyżej wymienionej formie do 17.06.2021r.

 

Prosimy koleżanki o przygotowanie się do Walnego Zebrania i liczny udział.

 

 

Kielce, 02.06.2021r                                             

 

 

                                        Prezes

Świętokrzyskiego Klubu Amazonki


 07.06.2021

 

Plan Pracy

Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” 
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
  na 2021 r.

W związku z sytuacją trwającej pandemii Plan Pracy Klubu będzie dostosowany do aktualnej sytuacji. W czasie pandemii nasze Stowarzyszenie nie zawieszało działalności i kontynuowało ją. W miarę możliwości w roku 2021 działalność również będzie kontynuowana. 

I. Rehabilitacja

 1. Rehabilitacja psychofizyczna dla członków Klubu:

a) zajęcia z psychologiem (grupowe)

b) spotkania Ochotniczek z udziałem psychologa

c) zajęcia  z  terapeutą (integracja oddechem)

d) zajęcia z fizjoterapeutami ( gimnastyka ogólnousprawniająca, pilates, zajęcia usprawniające w wodzie)

2. Rehabilitacja społeczna

 a) spotkania z ciekawymi ludźmi      

 b) spotkania Amazonek

 c)  spotkania integracyjne

 d) spotkania ochotniczek

 e)  spotkania okolicznościowe (Wigilia, Jajeczko Wielkanocne, Dzień Ochotniczki)

 f) pielgrzymki ( Częstochowa, Skarżysko-Kamienna)

II. Edukacja

 1. Promocja zdrowia:

a)  Happening prozdrowotny

b)  ulotki, gadżety i inne materiały edukacyjne

c)  akcja edukacyjna – współpraca jako Partner ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii

d)  współpraca za środowiskiem akademickim ( UJK)

e)  kontynuacja współpracy z Federacją - Poznań

f)  kontynuacja współpracy z Klubami województwa świętokrzyskiego i innymi ( Łódź, Lublin...)

      2. Warsztaty wyjazdowe

      3. Prowadzenie biblioteki

      4. Prowadzenie Kroniki Klubu

      5. Prowadzenie strony internetowej

 

III. Inne działania statutowe

1. Opracowywanie wniosków na dotacje ( na działalność statutową, akcja 1% podatku na rzecz stowarzyszenia)

2.Współpraca z samodzielnymi Klubami  województwa świętokrzyskiego

3.Współpraca z samorządami lokalnym

4.Współpraca z Wojewodą

5. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami

6. Współpraca z ŚCO w ramach partnerstwa w zadaniach:

– Profilaktyka obrzęku limfatycznego od stycznia 2021

– Profilaktyka raka piersi na subregion południowy i północny od marca 2021

7.  Wznowienie współpracy z oddziałem Chirurgii na ŚCO. Będą zostawiane pakiety informacyjne dla chorych pacjentek i zaproszenie do Klubu           

 

IV. Wolontariat w Klubie.

 

 1. Wolontariat ochotniczek

 2. Wolontariat – dyżury w klubie

 3. Wolontariat członków Zarządu

 4. Wolontariat przy realizacji zadań wynikających ze złożonych ofert do różnych organów     samorządowych.

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU „AMAZONKI” PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH ZA ROK 2020

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyski Centrum Onkologii w Kielcach
Adres: ul. Artwińskiego 3c 25-734 Kielce
Tel: 41 367 44 29, kom: 662 060 460
NIP: 959-127-63-87 REGON: 291016107
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051265 z dnia 09.10.2004r. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit w województwie świętokrzyskim oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu i Federacji Pacjentów Polskich

Klub w Kielcach pełni rolę klubu wiodącego dla stowarzyszeń Amazonek województwa świętokrzyskiego w Pińczowie, Busku Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, Sandomierzu, Sędziszowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków

Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Głównego:
Prezes                   - Alicja Korczak

Wiceprezes           - Grażyna Zbroińska
Wiceprezes           - Bożena Sadowska
Sekretarz              - Marianna Skiba
Skarbnik              - Halina Kosierkiewicz
Członek Zarządu  - Elżbieta Gacek
Członek Zarządu  - Danuta Wydrych

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący   - Jolanta Gizińska-Guska
Członek               - Anna Nowak
Członek               - Zofia Kurandy

W roku 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 24.06.2020r. Z powodu pandemii koronawirusa odbyło się  w formie łączonej: elektronicznej i telefonicznej.

 

Cele Stowarzyszenia wraz z zakresem działalności określa Statut Stowarzyszenia.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie:

 1. I.               Rehabilitacja psychofizyczna
 2. II.            Warsztaty psychoterapeutyczne
 3. III.                      Działalność  Ochotniczek –Wolontariuszek
 4. IV.                      Działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna
 5. V.             Kontakt z Klubami w województwie
 6. VI.                      Zadania Publiczne

VII.        Inne działania

 

 1. I.                  Rehabilitacja psychofizyczna

Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR, i Urzędu Miasta członkinie Klubu mogły korzystać z rehabilitacji fizycznej takiej jak:

- gimnastyka usprawniająca

- gimnastyka oddechowo – rozciągająca

- gimnastyka na basenie

A także rehabilitacji psychicznej:

- spotkania grupowe z psychologiem i terapeutą

- ćwiczenia relaksacyjne

- spotkania ochotniczek

 

Zajęcia odbywały się pod fachowym okiem specjalistów z zachowaniem środków bezpieczeństwa ( maseczki, środki do dezynfekcji rąk, zachowane odległości). W związku z Covid-19 w zajęciach rehabilitacyjnych mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób(4-6)

Harmonogram zajęć był wypełniony przez pięć dni w tygodniu:

- 202 godzin rehabilitacja ruchowa

- 16 godzin psycholog

- 16 zajęcia z terapeutą

- 2 m-ce zajęcia na basenie

- 42 osoby wykonały 344 dyżury

 

 

 

 1. II.               Warsztaty psychoterapeutyczne

W ramach poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, zorganizowane zostały dla pań powyżej 70 roku  życia dwukrotne warsztaty (dwudniowe i jednodniowe), które miały miejsce w Cedzynie i Sukowie. Warsztaty zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczki, które mogły wziąć udział w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem i terapeutą.

 

 1. III.           Działalność ochotniczek i wolontariuszek

W styczniu i lutym wolontariuszki wykonały 20 dyżurów w szpitalu. Z powodu pandemii koronawirusa od marca zawieszono działalność wolontariuszek została zawieszona.

 

 1. IV.           Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne
  1. 1.     W dniu 12.09.2020r zorganizowany został happening prozdrowotny w ramach Promocji Zdrowia, który okazał się dużym sukcesem ( zbadało się ok. 25 pań). Happening zorganizowany został na świeżym powietrzu przed Kieleckim Centrum Kultury.

 

 1. 2.     W 12 .09.2020r trzy przedstawicielki Klubu wzięły udział w Jubileuszu 15-lecia Klubu Amazonki w Połańcu, któremu przewodniczy Marianna Jońca. Klub w Połańcu jest już Klubem samodzielnym i świetnie sobie daje radę.

 

 

 1. 3.     W dniu 17.09.2020r odbyło się spotkanie z Klubami z województwa świętokrzyskiego, na którym były poruszane bieżące sprawy dotyczące wszystkich Klubów, Spotkanie odbyło się z ograniczoną liczbą osób w celu zachowania bezpieczeństwa. Część uczestników łączyła się telefonicznie.

 

 1. 4.     W dniu 22.09.2020 odbyło się spotkanie integracyjne koleżanek na powietrzu (na działce u jednej z koleżanek) przy sprzyjającej pogodzie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Obecnych było ok 30 osób.

 

 

 1. 5.  Nawiązanie współpracy z firmą Henkel zaowocowało przekazaniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pomocy w postaci płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek chirurgicznych i fartuchów jednorazowych. Darowiznę pieniężną przekazał Amazonkom zarząd Henkel Polska Operation Sp.z.o.o.  w ramach programu wolontariatu pracowniczego na walkę z    COVID-19. Amazonki zakupiły za tę sumę środki ochrony indywidualnej i uroczyście w sposób kameralny (ze względu na wymogi epidemiologiczne) przekazały na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

 

6. W miesiącu październiku Świętokrzyski Klub Amazonki wygrał konkurs i podpisał umowę na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka Obrzęku limfatycznego” na lata 2021-2023

 

7. W październiku koleżanki Amazonki wzięły udział w filmie instruktażowym w ramach projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego”. Wzmianka o tym znalazła się w magazynie dla pacjentów „Amicus” nr 23/2020. Celem filmu instruktażowego jest zapobieganie wytwarzaniu się obrzęku limfatycznego i wad postawy. Ćwiczenia stanowią ważny czynnik w przepływie płynów w kończynie i mobilizują obszar blizny.

 

8. W listopadzie Świętokrzyski Klub Amazonki złożył wniosek na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka raka piersi”. W grudniu podpisano umowę z ŚCO o partnerstwie od 1.03.2021 w projekcie.

 

9. W grudniu zrealizowano wydanie tomiku poetyckiego naszych koleżanek pt. „Brać udział, trwać, znaczyć”. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

 

10. W grudniu nastąpiło usamodzielnienie się filii Klubu w Pińczowie, która przekształciła się w Stowarzyszenie Zwykłe Pińczowskie Amazonki.

 

11. Nasz Klubwziął udział w działaniach  Federacji Klubów Amazonki.

- udział w Walnym Zebraniu Federacji- online

- w 11-13.12.2020 koleżanki z naszego Klubu wzięły udział w Forum Edukacji Zdrowotnej – online, organizowane przez Federację Amazonek w Poznaniu.

- w dniach 20-25 lipca trzy koleżanki wzięły udział w trekkingu zorganizowanym przez Federację w Roztoczu.

 

12. Pomimo trudnych warunków z powodu pandemii koronawirusa w Klubie dyżurowały koleżanki pod telefonem zaufania.

 

 

 

 1. V.               Kontakt z Klubami w województwie

Wrzesień - zebranie w Kielcach przedstawicielek Klubów (częściowo   telefoniczne)

 

 

 1. VI.           Zadania Publiczne zrealizowane w 2020r

Środki finansowe w 2020 r. na działalność statutową uzyskałyśmy z:

           - Urzędu Marszałkowskiego

           - Urzędu Miasta

           - Urzędu Wojewódzkiego

           - odpis z 1 % na OPP

           - dobrowolne wpłaty na rzecz Klubu

           - składki członkowskie

         Urząd Marszałkowski

Umowa nr 66/PS2020 zawarta w dniu 21.05.2020r

Tytuł zadania: Radość życia seniorek

Zakres: Integracja

Termin realizacji: 1.05.2020- 15.11.2020

Kwota dotacji: 8 900zł

 

Umowa nr 74/R zawarta w dniu 21.05.2020

Tytuł zadania: Zdrowy nawyk - rehabilitacja

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 1.05.2020 - 15.11.2020

Kwota: 11 800 zł

 

Umowa nr 15/II/KD/2020 zawarta w dn. 21.07.2020 w Kielcach

Tytuł zadania: Tomik poezji pt."Brać udział trwać znaczyć"

Zakres: Kultura

Termin realizacji: 01.07.2020-31.12.2020

Kwota dotacji: 2 500 zł

 

 

Miasto Kielce

 

Umowa nr W/U-WB/677EKS/268/UM/983/2020 zawarta w dn. 27.05.2020r

Tytuł zadania:" Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym między innymi nowotworom"

Zakres: mini happening

           wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych

Termin realizacji: 1.07.2020-30.11.2020

Kwota: 20 000zł

 

 

 

Urząd Wojewódzki

 

Umowa nr 8/2020 zawarta w dn. 15.07.2020 w Kielcach

Tytuł zadania: "Aktywność skuteczną metodą poprawy jakości życia"

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 15.07.2020-31.12.2020

Kwota dotacji: 9 560 zł

 

 

 1. VII.        Inne działania

 

 1. Korzystanie z uzyskanych środków
 2. Współpraca ze Stowarzyszeniami:

a)     Federacja Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu

b)    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach

c)     Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

d)    Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach

e)     Współpraca z mediami -„Radio Kielce”, TVP3

f)      Współpraca z Kieleckim Centrum Kultury

 1. Udział w Konferencjach organizowanych przez Samorządy ( Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, PFRON)
 2. Konsultacje i udział w Warsztatach w ramach współpracy z Federacją Amazonek i Federacją Pacjentów Onkologicznych ( Sękocin)
 3. Udział w Konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego (Warszawa)
 4. Sporadycznie spotkania integracyjno- informacyjne z zachowaniem środków bezpieczeństwa (głownie telefonicznie)
 5. Udział we Mszy z okazji Dnia Św. Agaty- patronki Amazonek (5.02.2019)
 6. Prowadzenie na bieżąco:

a)     Kroniki Klubu

b)    Biblioteki ( zbiór ok 500 egz.)

c)     Strony Internetowej

d)    Prowadzenie „Bank Protez”

8.  Spotkania Zarządu – raz w miesiącu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (najczęściej telefonicznie)

      9. Na koniec 2020r Świętokrzyski Klub Amazonki w Kiecach liczył 111 członków.

 

 

Sporządził:                                                                          Prezes ŚKA:

Elżbieta Goraj                                                                     Alicja Korczak


31.05.2021


DOTACJE 2021 r

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Umowa nr   127/R     zawarta w dniu 13.05.2021

Tytuł zadania: Kocham życie-wybieram zdrowie

Zakres: Integracja: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 15.05.2021-15.12.2021

Kwota dotacji: 8 000,00zł


 

Umowa nr 224/R       zawarta w dniu 09.09.2021

 

Tytuł zadania: Sprawność to nasza siła

 

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

 

Termin realizacji: 01.09.2021-30.11.2021

 

Kwota: 6000,00 zł


 

URZĄD MIASTA

 

Umowa nr W/U-WB/637/EKS/265/UM/950/2021   zawarta w dn. 27.05.2021r

Tytuł zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym między innymi nowotworom "

Zakres: mini happening

           wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych

Termin realizacji: 1.07.2021-30.11.2021

Kwota: 17 000,00 zł

 

Umowa nr MOPR-D.O.7102.5.2021 zawarta w dn. 29.04.2021r

Tytuł zadania: Nad morze po odporność i zdrowie

Zakres: turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy

Termin realizacji: 01.05.2021- 31.10.2021

Kwota: 21 000,00zł

 

Urząd  Wojewódzki

 

Umowa Nr 16/2021 zawarta w dn.  28.05.2021

Tytuł zadania: Aktywna Amazonka

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 01.06.2021-31.12.2021

Kwota dotacji: zł 6 000,00zł

 

 

04.05.2021

Kielce 4.05.2021

Ogłoszenie

 

W związku z otrzymaną dotacją na turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy,  Świętokrzyski Klub Amazonki przy ŚCO w Kielcach ogłasza nabór chętnych osób. Proponowany dwutygodniowy turnus w dniach  21.08-03.09.2021r w miejscowości Ustronie Morskie.

Udział może wziąć 15 osób. Chętne koleżanki są proszone o zgłaszanie się telefoniczne lub osobiście do koleżanek Bożeny Sadowskiej lub Elżbiety Goraj do 20 maja 2021.

tel: 662 060 460

Po zakwalifikowaniu uczestniczka ponosi dobrowolną wpłatę na rzecz Klubu 700,00zł  i koszty przejazdu.

Kryteria naboru:

- Zaszczepienie przeciw Covid-19

- Opłacone składki Klubowe

- Zaangażowanie w pracę Klubu

Zarząd Klubu zastrzega sobie ostateczny wybór kandydatek.

 

Zarząd

22.03.2021

Cytomammobus ŚCO – zaprasza na badania w Kazimierzy Wielkiej,
Bejscach i Opatowcu

Cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w najbliższych dniach
odwiedzi Kazimierzę Wielką, Bejsce i Opatowiec. Zachęcamy mieszkanki
województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnej mammografii i
cytologii w mobilnej pracowni diagnostycznej ŚCO.
Pandemia nie jest przeszkodą w dostępie do profilaktyki. Mobilna pracownia
diagnostyczna ŚCO cały czas podróżuje po świętokrzyskich gminach. Jak
zapewnia dr n.med. Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu
Profilaktyki Onkologicznej ŚCO, diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest
całkowicie bezpieczna. Personel cytomammobusa został zaszczepiony
przeciwko COVID-19, przestrzega wszystkich zaleceń przeciwepidemicznych,
jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do
dezynfekcji, po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są
umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.
Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy
wykonywać co dwa lata.
Z bezpłatnego badania cytologicznego na zasadach Programu Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać panie w wieku
25-59 lat. Zgodnie z wytycznymi programu badanie należy powtarzać co trzy
lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje badania
cytologicznego: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia
bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia wykrycie większej ilości
nieprawidłowych komórek.
Aktualna trasa cytomammobusa
22-23-24 marca – Kazimierza Wielka, przy Kazimierskim Ośrodku
Sportowym, ul. Kościuszki 13
25 marca – Bejsce, przy Urzędzie Gminy
26 i 29 marca – Opatowiec, przy ośrodku zdrowia, ul. Garncarska 2.
Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Badania są
wykonywane w godzinach 10.00-16.00.  Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza
rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo
 
epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać
usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar
temperatury.
Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów,
dotyczących wsparcia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
przeznaczonych dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych
badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys.
kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Łączna
wartość projektów, które będą realizowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, wynosi 5,8 mln zł
(w tym dofinansowanie z UE 5,2 mln złotych).


08.03.2021


           

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Świętokrzyski Klub Amazonki składa wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości życia i spełnienia najskrytszych marzeń. Od nas prezent w postaci dwóch wierszy, naszej koleżanki Danuty Machały i piękny wiersz noblistki Wisławy Szymborskiej.

Danuta Machała

Amazonki

 Amazonki - wiadomo - mitologia grecka:

dzielne wojowniczki znad Czarnego Morza.

Taką informację znam od dziecka:

z amputowaną piersią dziewczyna hoża.

            Cóż nam przynosi dwudziesty wiek?

            Ogrom dramatów, łez, załamań.

            Rozpaczliwe wołanie o cudowny lek

            wciąż nie nadchodzi mimo tylu starań.

Jest takie miejsce za gościnnym stołem,

gdzie nikt nie zepchnie cię w ciemności.

Obdarzy uśmiechem, wesprze słowem

wszystkich przybyłych tam gości.

            Nasze Amazonki, choć nie wojowniczki

to bohaterki, dzielne kobiety.

W klapach łuki, ordery, różowe wstążeczki.

Dziś muszą walczyć z rakiem – niestety.

Z troską o ciebie o twą radość bycia

by uśmiech perlił się na każdej twarzy.

I maszerują pod sztandarem życia

bo wiedzą o czym każda z nich marzy.

 

Wisława Szymborska

Portret kobiecy

 

Musi być do wyboru.

Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.

To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.

Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,

czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.

Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.

Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.

Naiwna, ale najlepiej doradzi.

Słaba, ale udźwignie.

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.

Czyta Jaspersa i pisma kobiece.

Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.

Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.

Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,

własne pieniądze na podróż daleką i długą,

tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.

Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.

Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.

Albo go kocha, albo się uparła.

Na dobre, na niedobre i na litość boską.

26.02.2021

Drogie koleżanki

 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 25.02.2021r zmarła  nasza koleżanka Jolanta Więckowska, długoletnia członkini naszego Klubu. Miała 63 lat.

Pogrzeb i Msza Św.za duszę zmarłej odbędzie się 27.02.2021r w kościele pw. Chrystusa Króla na Baranówku   o godzinie 15.00

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.

Msza Święta za duszę Jolanty Więckowskiej odbędzie się 22.03.2021r o godzinie 17.00 w kościele pw Chrystusa Króla na Baranówku.
17.02.2021

Z okazji Światowego Dnia Kota proponujemy lekturę wiersza koleżanki Bożeny Doroz


DO  KOTA

Jak to się Kocie stało, że wybrałeś starszą Panią

do towarzystwa, zamiast młodej, pachnącej chanel

z długimi, czerwonymi paznokciami, do drapania za uchem?

No jak? Patrzysz tymi swoimi zielonymi ślepkami i mruczysz....

 

Nie przeszkadzają Ci Kocie zmarszczki pod oczami,

włosy w nieładzie i rozdeptane kapcie? Wolisz spać na wytartym fotelu

z molami najpewniej, niż na kanapie w nowoczesnym dizajnie?

No... i co mruczysz, udajesz że Cię nie dotyczy?...

           

A kuchnia u takiej młodej osoby, na pewno jest zbilansowana.

U babci monotonia, saszetki lub chrupki, Kotu do zaoferowania.

Twój wybór! czy ja mam być Kotu do czegoś zobowiazana?

O moje zdanie nie zapytałeś, co mruczysz i mrugasz oczami.?....

 

A może mi powiesz Kocie, gdzie znikasz wieczorami i nie ma cię

do białego rana, zabierz mnie kiedyś ze sobą, wiesz, że

na bezsenność jak ty cierpię, usiądziemy na dachu pod gwiazdami,

na księżyć popatrzymy, nie obawiaj się że spadnę, komina

sie przytrzymam.  No.. co ty na to, zgadzasz się?

 

Jeśli nam się spodoba to nocne tete'a tete, potem Kocie na lipę

się wdrapiemy, tę której kora Twoimi pazurami poorana,

po śladach Twoich jakoś wejdę, na gałęzi posiedzimy,

wschód słońca przywitamy a potem pójdziemy spać.

No...!co, mrużysz te swoje zielone ślepka i mruczysz,

czyżby podobał Ci się ten pomysł Kocie, jak mnie?

 


 

 

11.02.2021

Drogie koleżankiZ przykrością zawiadamiamy, że 10.01.2021r zmarła  nasza koleżanka Teresa Osmoła, długoletnia członkini naszego Klubu. Miała 85 lat.

Msza Św.za duszę zmarłej odbędzie się 12.02.2021r w kościele pw. o. M. Kolbe przy ul. Picka   o godzinie 11.00

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.

Msza Święta za duszę Teresy Osmoły od Amazonek odbędzie się 11.06.2021 o godz. 18.00 w kościele pw. M. Kolbe

 
Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca