Happening 12.09.2020r

Zaproszenie

Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Zaprasza na spotkanie w ramach

Promocji Zdrowia

12.09.2020r

W godz. 11.00-13.00

Przed Kieleckim Centrum Kultury. Plac Moniuszki

(w razie deszczu wewnątrz budynku KCK)