Europa Donna

Podziękowanie

 

Świętokrzyski Klub Amazonki przy ŚCO w Kielcach  składa serdeczne podziękowania Pani Bożenie Kizińskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Kielce za darowiznę na rzecz naszego Klubu.

Działania naszych środowisk zbieżne w założeniach i celach były dla nas zawsze gwarantem w realizacji potrzeb i zadań Statutowych.

Dziękujemy także wszystkim osobom, które przyczyniły się do przekazania tego daru. Nadmieniamy, że Stowarzyszenie Europa Donna współpracowało z  naszym Klubem, a także było współorganizatorem pierwszego Marszu Życia i Nadziei.

Przewodnicząca Pani Bożena Kizińska jest od 2003r Honorowym Członkiem naszego Klubu.

 

                                                         Zarząd

 

 

Kielce, 09.07.2020r