• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Sprawozdanie za 2019 rok w związku z zaplanowanym Walnym Zebraniem na dzień 24.06.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU „AMAZONKI” PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
ZA ROK 2019

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyski Centrum Onkologii w Kielcach
Adres: ul. Artwińskiego 3c 25-734 Kielce
Tel: 41 367 44 29, kom: 662 060 460
NIP: 959-127-63-87 REGON: 291016107
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051265 z dnia 09.10.2004r. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit w województwie świętokrzyskim oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu i Federacji Pacjentów Polskich

Klub w Kielcach pełni rolę klubu wiodącego dla stowarzyszeń Amazonek województwa świętokrzyskiego w Pińczowie, Busku Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, Sandomierzu, Sędziszowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Głównego:
Prezes                   - Alicja Korczak
Wiceprezes           - Grażyna Zbroińska
Wiceprezes           - Bożena Sadowska
Sekretarz              - Marianna Skiba
Skarbnik              - Halina Kosierkiewicz
Członek Zarządu  - Elżbieta Gacek
Członek Zarządu  - Danuta Wydrych

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący   - Jolanta Gizińska-Guska
Członek               - Anna Nowak
Członek               - Zofia Kurandy

Rok 2019 obfitował w liczne wydarzenia o charakterze organizacyjnym

- Zmniejszono liczbę członków Zarządu do 7-miu osób.

- W roku 2019 odbyły się 3 Zebrania Walne

 •  4.04.2019 (niezakończone)
 • 25.04.2019 (ciąg dalszy z 4.04)
 • 25.09.2019

- Ponieważ w ciągu roku zrezygnowało 4 członków Zarządu. W związku z tym nastąpiła konieczność zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Walnego w dniu 25.09.2019r.

- Reorganizacja w składzie Zarządu spowodowała dodatkową konieczność składania wniosków w KRS.

Cele Stowarzyszenia wraz z zakresem działalności określa Statut Stowarzyszenia.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie:

 1. I.      Rehabilitacja psychofizyczna
 2. II.   Warsztaty psychoterapeutyczne
 3. III.                      Działalność  Ochotniczek –Wolontariuszek
 4. IV.                      Działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna
 5. V.   Kontakt z Klubami w województwie
 6. VI.                      Zadania Publiczne

VII. Inne działania

 

 1. I.                  Rehabilitacja psychofizyczna

 

Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR, i Urzędu Miasta członkinie Klubu mogły korzystać z rehabilitacji fizycznej takiej jak:

- gimnastyka usprawniająca

- gimnastyka oddechowo – rozciągająca

- gimnastyka na basenie

A także rehabilitacji psychicznej:

- spotkania grupowe z psychologiem i terapeutą

- ćwiczenia relaksacyjne

- spotkania ochotniczek

 

Zajęcia odbywały się pod fachowym okiem specjalistów.

Harmonogram zajęć był wypełniony przez pięć dni w tygodniu:

- 220 godzin rehabilitacja ruchowa

- 36 godzin psycholog

- 9 m-cy zajęcia na basenie

 

 1. II.               Warsztaty psychoterapeutyczne

- 31.07-2.08 warsztaty w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (w ramach Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta)

-  26.09-29.09 w Podzamczu Chęcińskim „Blaski i cienie- życie po raku” (Urząd Marszałkowski)

 

 1. III.           Działalność ochotniczek i wolontariuszek

Wykonano:

- 200 dyżurów przy telefonie zaufania

- 100 odwiedzin w szpitalu dla ok.500 pacjentek

- 55 koleżanek aktywnie pracowało przy pracach związanych z ogłoszonymi konkursami ofert

Pozyskano 15 nowych ochotniczek dzięki przeprowadzonemu profesjonalnie szkoleniu sfinansowanemu i organizowanemu przez Federację Amazonek i organizowane przez Klub – październik 2019 w hotelu „Tęczowy Młyn”

 

 1. IV.           Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne
 • Luty 2019 – udział w „Białej Sobocie” w ŚCO
 • Luty 2019 – spotkanie edukacyjne dla seniorów w Podzamczu Chęcińskim ( organizator Europartner)
 • Czerwiec 2019 – happening z okazji „Święta Kielc” przy współfinansowaniu Urzędu Miasta (Promocja Zdrowia)
 • Marzec 2019 – spotkanie edukacyjne w firmie „Promedica 24”
 • Czerwiec 2019 – „Senioralia” organizowane przez Urząd Wojewódzki
 • Wrzesień 2019 – Marsz życia i Nadziei przy współfinansowaniu Urzędu Miasta (Promocja Zdrowia)
 • Sierpień 2019  Festyn Edukacyjny w Masłowie organizowanym przez Gminę Masłów
 • Listopad 2019 – „Czas na czyste powietrze”( konferencja zorganizowana prze ŚCO i dziennikarzy)
 • Współpraca w zakresie profilaktyki z władzami miasta, województwa i ŚCO.
 • W Klubie odbywały się spotkania edukacyjne z lekarzami z ŚCO, w których wzięli udział dr L. Smorąg, dr A. Opuchlik, dr A. Florek, mgr J. Zapała.

 

 1. V.               Kontakt z Klubami w województwie

 

Styczeń - wizyta w Busku Zdroju

Styczeń - wizyta Połańcu

Czerwiec - wizyta Staszowie

Październik - wizyta w Skarżysku- Kamienna

Październik - wizyta w Pińczowie

Październik- Zebranie w Kielcach przedstawicielek wszystkich Klubów

Listopad -drugie zebranie w Kielcach przedstawicielek wszystkich Klubów

 

 1. VI.           Zadania Publiczne zrealizowane w 2019r

Środki finansowe w 2019 r. na działalność statutową uzyskałyśmy z:

           - Urzędu Marszałkowskiego

           - Urzędu Miasta

           - Urzędu Wojewódzkiego

           - odpis z 1 % na OPP

           - dobrowolne wpłaty na rzecz Klubu

           - składki członkowskie

         Urząd Marszałkowski

Umowa nr 7/ TPZ/2019 zawarta w dniu 08.11.2019

Tytuł zadania: Integracyjne spotkanie podsumowujące rok 2019

Zakres: Integracja

Termin realizacji: 18.11.2019-20.12.2019

Kwota dotacji: 6 500zł

 

Umowa nr 27/ PS/19 zawarta w dniu 01.04.2019

Tytuł zadania: Aktywność skuteczną metodą poprawy jakości

Zakres: Rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 01.04.2019-31.10.2019

Kwota dotacji: 12 000zł

 

Umowa nr 60/ N/2019 zawarta w dniu 08.04.2019

Tytuł zadania: Życie po raku, blaski i cienie

Zakres: Trzydniowe warsztaty

Termin realizacji: 01.04.2019-31.10.2019

Kwota dotacji: 9 000zł

 

MIASTO Kielce –MOPR

 

Umowa nr 2/2019 zawarta w dniu 22.03.2019

Tytuł zadania: Nad Bałtyk –po zdrowie i relaks

Zakres: 14 dniowy turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy dla grupy 20 osób

Termin realizacji: 15.04.2019-30.06.2019

Kwota dotacji: 18 000zł

 

Umowa nr 4/2019 zawarta w dniu 22.03.2019

Tytuł zadania: Aktywność skuteczną metodą poprawy jakości życia

Zakres: Rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 15.04.2019-11.11.2019

Kwota dotacji: 16 700zł

 

MIASTO KIELCE

 

Umowa nr W/U-WB/582/EPP/169/UM/717/2019 zawarta w dniu 10.04.2019

Tytuł zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania nowotworom

Zakres: Happening

              Marsz Życia i Nadziei

              Trzydniowe warsztaty

              Wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych

Termin realizacji: 15.04.2019-30.11.2019

Kwota dotacji: 20 000zł

 

 

Urząd Wojewódzki

 

Umowa nr 33/2019 zawarta w dniu 30.04.2019

Tytuł zadania: Magiczny Kraków

Zakres: Zwiedzanie Wieliczki i Krakowa, Teatr

Termin realizacji: 01.05.2019-31.12.2019

Kwota dotacji: 9 000zł

 

 

 1. VII.        Inne działania

 

 1. Korzystanie z uzyskanych środków:

a)     Urząd Wojewódzki – zorganizowanie wycieczki do Krakowa w dn.12-13.09.2019

b)    MOPR – zorganizowanie turnusu rehabilitacyjno- wypoczynkowego dla 20 osób „Nad morze po zdrowie” – Jastarnia 25.05-8.06.2019

 1. Współpraca ze Stowarzyszeniami:

a)     „Gladiator” (m.in. wspólny udział w Konferencjach)

b)    „Polilko”

c)     Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach

d)    Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

e)     Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach

f)      Współpraca z mediami -„Radio Kielce”, TVP3

g)     Współpraca z Kieleckim Centrum Kultury

 1. Udział w Konferencjach organizowanych przez Samorządy( Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, PFRON)
 2. Konsultacje i udział w Warsztatach w ramach współpracy z Federacją Amazonek i Federacją Pacjentów Onkologicznych( Sękocin)
 3. Udział w Konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego (Warszawa)
 4. Comiesięczne spotkania integracyjno- informacyjne w Klubie (trzecia środa miesiąca)
 5. Coroczna pielgrzymka do Częstochowy (5.10.2019)
 6. Udział we Mszy z okazji Dnia Św. Agaty- patronki Amazonek (5.02.2019)
 7. Prowadzenie na bieżąco:

a)     Kroniki Klubu

b)    Biblioteki ( zbiór ok 500 egz.)

c)     Strony Internetowej

d)    Prowadzenie „Bank Protez”

8. Spotkanie Integracyjne podsumowujące rok pracy. Odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Sal Lustrzanej,  w dniu 17.12.2019 przy współudziale środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego na 150 osób (Amazonki + zaproszeni goście

 9. Na koniec 2019r Świętokrzyski Klub Amazonki w Kiecach liczył 121 członków. 

Sporządził: Alicja Korczak                                                                                      Prezes:

                Elżbieta Goraj                                                                                      Alicja Korczak

 

                           ..............................................................................................................

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca