Halina HajduśZawiadomienie


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci naszej koleżanki

Haliny Hajduś, byłej prezes Jędrzejowskiego Klubu Amazonki, która

zmarła 4.04.2020 r. Pogrzeb odbędzie się 7.04.2020 r.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

składają koleżanki

ze Świętokrzyskiego Klubu Amazonki