Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 2019

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU AMAZONKI PRZY ŚCO W KIELCACH 4 KWIETNIA 2019 R

1.  Otwarcie Zebrania i zagajenie (w tym o zmarłych- minuta ciszy)

2.  Przedstawienie porządku Zebrania - przyjęcie przez głosowanie.

3.  Wybór przewodniczącej Zebrania.

4.  Wybór protokolantów.

5.  Przejęcie prowadzenia Zebrania przez przewodniczącą Zebrania.

6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

7.  Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego z działalności Klubu w 2018 roku z ogólnym podsumowaniem kadencji

    2016-2019.

8.  Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność Zarządu Klubu za okres kadencji 2016- 2019.

10. Dyskusja

11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionych Sprawozdań.

12. Przedstawienie Planu Pracy Klubu na 2019 rok-  dyskusja i zatwierdzenie.

13. Przedstawienie kandydatów na Honorowego Członka Klubu- głosowanie.

14. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019- 2022:

15. Wolne wnioski, komunikaty.

16. Zakończenie  obrad.