PODZIĘKOWANIA

Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

składa gorące  podziękowania za przekazaną nam darowiznę.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizację uroczystych obchodów

Jubileuszu 30- lecia naszego Klubu.

Serdecznie dziękujemy za ten dar serca i wielką wrażliwość na potrzeby innych

wszystkim darczyńcom:

PZU,  Wodociągi Kieleckie,  Supon,  PSS Społem,  Zychowicz,

Amoena,  Pofam Poznań,  Lafarge Cement S.A.

Zapewniamy o wielkiej wdzięczności tych, którzy z tego daru korzystają.