DOTACJE 2016 r.

URZĄD MIASTA KIELCE

 UMOWA NR W/DOT/94/EKS/68/UM/436/2016 zawarta w dniu 25.02.2016 r.

Zadanie pod nazwą : "Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania

nowotworom - Świadomy triumf życia" 

Zakres zadania : materiały edukacyjne, Marsz Życia i Nadziei, 3 dniowe warsztaty.

Kwota dotacji: 20.000 złMIASTO KIELCE - MOPR

 UMOWA NR 7/2016  zawarta w dniu 18.04.2016 r.

Zadanie pod nazwą:  "Organizacja  turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych

i przewlekle chorych osób dorosłych - grupy min. 20 osób niepełnosprawnych"

Zakres zadania: 2 tygodniowy turnus rehabilitacyjny - Krynica Morska

Kwota dotacji: 26.000 zł.URZĄD MARSZAŁKOWSKI - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

UMOWA NR 28/PS/16 zawarta w dniu 27.04.2016 r.

Tytuł zadania: "W zdrowym ciele zdrowy duch-to Amazonki 60+"

Zakres zadania: rehabilitacja psychofizyczna

Kwota dotacji: 10.000 zł.


UMOWA NR 29/PS/16 zawarta w dniu 27.04.2016 r.

Tytuł zadania: "Rak - Kreatywny Rozwój Amazonek"

Zakres zadania: 3 dniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne

Kwota dotacji: 10.000 zł.


UMOWA NR 67/R/16 zawarta w dniu 24.06.2016 r.

Tytuł zadania; 'Kobiety z misją - to Amazonki"

Zakres zadania: warsztaty dla Ochotniczek i Liderek

Kwota dotacji: 10.000 zł.URZĄD MARSZAŁKOWSKI - DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA

UMOWA NR 18/PZ/2016 zawarta w dniu 02.06.2016 r.

Zadanie pod nazwą: "Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką chorób

nowotworowych i schorzeń kardiologicznych oraz rekonwalescencją po ich przebyciu"

Tytuł zadania: "Rak? I tak warto żyć!"

Zakres zadania: ćwiczenia usprawniające w klubie i na basenie

Kwota dotacji: 5.000 zł.FUNDACJA PGE

Decyzja nr 6/1/VIII/2016 o przyznaniu darowizny.

Nazwa projektu: "Aktywność - recepta na szczęście i zdrowie świętokrzyskich Amazonek"

Zakres projektu: gimnastyka usprawniająca grupowa w sali i na basenie, joga,

drenaż limfatyczny, masaż rehabilitacyjny,spotkania z psychologiem, integracja oddechem,

konsultacje z dietetykiem.

Kwota dotacji: 8.500 zł