Dzień Ochotniczki

W dniu 7.11.2015 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Ochotniczki. W części oficjalnej głos zabrała

Prezes Elżbieta Gacek oraz Łucja Matysek - liderka ochotniczek. Odznaczone zostały :

Łucja Matysek, Krystyna Skrzypczak, Adela Chojnacka, Barbara Wójcicka, Helena Wojewodzic,

Sabina Iwańska, Beata Borkowska - (srebrne łuki).

Wyróżniono dyplomem : Danuta Snoch, Irena Drab, Janina Paździor, Bogusława Śledzik, Halina Sordyl,

Urszula Smolińska, Marianna Skiba, Anna Kurek, Maria Ebbingier.

Podziękowanie w imieniu nagrodzonych koleżanek złożyła Helena Wojewodzic.

W części artystycznej Elżbieta Gacek zaprezentowała 3 wiersze ze swojego tomiku, wystąpiły także

solistki z Uniwersytetu III wieku oraz solistka z WDK.

Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Pan Paweł Strząbała.

Zadanie współfinansowane było ze środków Urzędu Miasta Kielce - MOPR