DOTACJE 2015 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - Departament Zdrowia:

Umowa nr 8/PZ/2015 zawarta w dniu 23.03.2015 r. - nazwa zadania: "Programy zdrowotne 

w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych". (Rehabilitacja psychofizyczna)

Kwota dotacji: 15.000 zł.

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

Umowa nr 10/PS/15 zawarta w dniu 14.04.2015 r. - Nazwa zadania: "Wiwat utrwalona młodość

w pełnej sprawności". (Rehabilitacja , warsztaty psychofizyczne dla seniorek - 60+)

Kwota dotacji: 20.000 zł. 

 

 

MIASTO KIELCE - MOPR:

Umowa nr 4/2015 zawarta w dniu 21.04.2015 r. - Nazwa zadania:"Warsztaty psychoterapeutyczne

grup wsparcia".

Kwota dotacji: 16.000 zł. 

 

 

URZĄD WOJEWÓDZKI - Wydział Polityki Społecznej:

Umowa nr 24/2015/BW zawarta w dniu 30.04.2015 r. - Nazwa zadania: "Życie pełną piersią -

program aktywizacji Świętokrzyskich Amazonek". (Rehabilitacja psychofizyczna)

Kwota dotacji: 10.000 zł.

 

 

URZĄD MIASTA KIELCE:

Umowa nr W/DOT/126/EKS/124/UM/575/2015 zawarta w dniu 20.04.2015 r.

Nazwa zadania: "Promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności

i umieralności z powodu nowotworów złośliwych - świadomy triumf życia". (Marsz życia i nadziei, materiały

propagandowe)

Kwota dotacji: 20.000 zł.

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - Departament Zdrowia:

Umowa nr 19/PZ/2015 zawarta w dniu 08.07.2015 r. - Nazwa zadania: "Działania służące promocji

zdrowego stylu życia". (Spartakiada Amazonek)

Kwota dotacji: 18.000 zł.

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

Umowa nr 75/R/15 zawarta w dniu 21.07.2015 r. - Nazwa zadania: "Amazonki - aktywne kobiety

województwa świętokrzyskiego - pomimo...". (Warsztaty 7 dniowe)

Kwota dotacji: 32.598 zł.